De jaarafsluiting kunt u zelf eenvoudig regelen.


Ga als volgt te werk:


- Ga naar het kasboek/bankboek en schrijf de verschillende saldi op

- Ga naar het instellingenblad en zet het rapportagejaar op 2017

- Voer in het instellingenscherm de genoteerde saldi in bij de juiste betaalmethode

- Verander het eerste factuurnummer in het instellingenscherm van 2016 niet!

- Ga naar het inkomstenscherm en vul onder de laatste factuurregel in 2016 in de kolom factuurovergang (laatste kolom)  het eerste factuurnummer van het jaar 2017 is (zonder voorvoegsel, alleen getallen).

- Uw administratie is nu klaar voor 2017!