De jaarafsluiting kunt u zelf eenvoudig regelen.


Ga als volgt te werk:


- Ga naar het kasboek/bankboek en schrijf de verschillende saldi op

- Ga naar het instellingenblad en zet het rapportagejaar op 2023

- Voer in het instellingenscherm de genoteerde saldi in bij de juiste betaalmethode

- Verander het eerste factuurnummer in het instellingenscherm van 2022 niet!

- Ga naar het inkomstenscherm en vul onder de laatste factuurregel in 2022 in de kolom factuurovergang (één na laatste kolom)  het eerste factuurnummer van het jaar 2023 is (zonder voorvoegsel, alleen getallen).

- Uw administratie is nu klaar voor 2023!