In sommige gevallen kan het voorkomen dat de updatertool koppelingen vanuit het oude EasyAdmin meeneemt naar uw nieuwe administratie.

Gegevens worden daarbij op de fatuur niet meer vernieuwd, omdat deze gegevens probeert op te halen vanuit het oude bestand.

Deze koppelingen zijn te herstellen middels de onderstaande actie:


Ga naar het rapportagescherm via de volgende stappen Homescherm -> Rapportages -> Inkomsten categorie/periode


- Klik op GEGEVENS in het Excelmenu

- Klik subonderdeel [verbindingen] op [koppelingen bewerken]

- Klik op de koppeling welke in het venstertje getoond wordt en kies [bron wijzigen]


Er verschijnt een browser-venster. 

Zoek hier het EasyAdmin bestand op waar in u op dit moment werkt en kies openen.

Als het goed is, is de koppeling nu verdwenen en zouden de facturen naar behoren moeten werken.


Deze handelingen vereisen enige Excelkennis, mocht het probleem hierdoor niet opgelost worden of durft u deze handeling niet door te voeren. 

Dan kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk.